28.12.09

Προσοχή!

(με αφορμή το προηγούμενο ποστ)

«Νέον Ορθρογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν», Δ.Β. Δημητράκος, 1970.

Baldrick, have you no idea what irony is?
Yes, it's like goldy and bronzy only it's made out of iron.
(Blackadder)

You smile like a cartoon, tooth for a tooth
You said that irony was the shackles of youth
(R.E.M.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: